Pesten op school aanpakken met theaterproject

Pesten is een probleem van alle tijden. Echter, met de huidige ontwikkelingen op sociale media gebied, wordt het nog eenvoudiger (en anoniemer) om iemand te pesten. Dat dit ernstige gevolgen kan hebben, wordt regelmatig in de media naar voren gebracht; het drijft sommige kinderen zelfs tot zelfverminking of zelfdoding. Maar hoe voorkom je pesten? En hoe signaleer je als school wie gepest wordt en wie zelf pest? Kinderen die gepest worden, durven hier niet altijd voor uit te komen. En er zijn maar weinig pesters die zichzelf aangeven bij de leerkracht of directie.

Pesten in de klas bespreekbaar maken

Pesten op een herkenbare manier bespreekbaar maken in de klas, en daarbij met name inzoomen op de gevoelens van degene die gepest wordt, is een eerste stap richting begrip en hopelijk het voorkomen van pesten. Ook kunnen concrete tips worden gegeven hoe om te gaan met bepaalde situaties, zoals ‘Wat doe je als je gepest wordt?’, maar ook ‘Wat kan je doen als je ziet dat iemand anders gepest wordt?’. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een vertrouwenspersoon bij wie iedereen terecht kan (degene die gepest wordt, maar ook anderen die zien dat iemand gepest wordt) kan ook heel helpend zijn.

theatervoorstelling

Toneelvoorstelling helpt pesten tegen te gaan

Een toneelvoorstelling kan helpen om pesten tegen te gaan. Een voorstelling over pesten laat op een laagdrempelige manier zien hoe pesten soms onschuldig begint, maar uiteindelijk heel veel impact heeft op het leven en welzijn van degene die gepest wordt. Middels een toneelvoorstelling over pesten worden – op indirecte wijze – de pesters aangesproken op hun gedrag, zonder dat ze direct in de klas geconfronteerd worden. Een voorstelling betrekt de kinderen op een interactieve manier bij de problematiek, doordat de kinderen zich kunnen inleven in hoe iemand zich zou kunnen voelen, en meedenken hoe dit opgelost kan worden. Theaterbureau De Rode Loper speelt hier onder andere op in. Lees daarom zeker eens over hun voorstelling over pesten op school.

Hierna kan in de klas meteen doorgepakt worden en dieper ingegaan op hoe pesten te signaleren en aan te pakken. Klassikaal kunnen afspraken gemaakt worden hoe met elkaar om te gaan, en hoe elkaar aan te spreken bij ongewenst gedrag. Door dit als gezamenlijke activiteit te doen, vergroot je de commitment van de kinderen, met een hogere kans van slagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.